Nyström InvestNyström Invest - Vi är ett företag med lång investeringshorisont som fokuserar på IT, biotech, energi, mat, hälsa, utbildning och resurseffektivisering

Nyström Invest

Långsiktiga investeringar som känns rätt


Om Nyström Invest

Nyström Invest är ett företag med en långsiktig investeringshorisont.
Vi är särskilt intresserade av IT, biotech, energi, mat, hälsa, utbildning och resurseffektivisering.

Investeringar som växer över tid

Vi bidrar med kapital till företag som skapar meningsfullt värde med hjälp av skalbara affärsmodeller. Vi bidrar även med kapital till genuina, unika och välfungerande verksamheter.

Vi överväger alltid våra investeringar mycket noggrant i samråd med vårt nätverk av experter.

VI ÄR VÄRDERINGSDRIVNA. Vi investerar bara om vi delar övriga ägares och ledningens värderingar vilket ökar chansen till ett framgångrikt långsiktigt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende.

VI SER MÄNNISKORNA BAKOM BOLAGEN och hjälper er att växa, både som individer och som arbetslag.

VI ÄR LÅNGSIKTIGA. Vi planerar för nästa generation, inte för en försäljning.


Aktuella projekt

Nuvarande projekt är inom IT, Medtech, hjälpmedelsbranchen samt fastighetsbranschen.
Nya spännande projekt är under noggrann granskning.

LifePod, Cross Technology Solutions. En intressant investering för oss på Nyström Invest.

Cross Technology Solutions AB är ett konsult och innovationsbolagsom grundades 2004. 2006 föddes idén till LifePod, en revoutionerade plattform som ger möjligheten till att i realtid anpassa sjukvården efter individens behov.

Om LifePod

LifePod is a new approach to healthcare. A modern solution that finally enables real-time, needs-based care. LifePod can collect patient information, analyse the data and automatically prioritize the patients with the greatest needs. This is a true revolution, enabling the more effective use of medical resources and better individual healthcare plans.

Cross Technology Solutions
Leny Fastigheter AB

LENY Fastighets AB har sitt ursprung i Lennart Nyström Byggnads AB. Byggbolaget var verksamt i Skåne från mitten av 1960-talet fram till en bit in på 1990-talet.

Förutom att bygga till utomstående beställare, byggdes ett fastighetsbestånd upp i egen förvaltning i centralorterna Sjöbo, Skurup och Hörby. Förvärv genom köp har också gjorts under de gångna åren i dessa orter samt även i Ystad och Malmö.

I dag omfattar verksamheten förvaltning av 1100 lägenheter och 107 lokaler. Snart 50 års byggande och förvaltning borgar för goda kunskaper om vad våra hyresgäster efterfrågar.

Leny Fastighets AB
Vergic

At Vergic, we help people enjoy more personal, engaging and efficient experiences online.

We also help businesses and public organisations optimise their communication with their online visitors. We enable them to proactively and in realtime create valuable connections with their online visitors through personalised and relevant dialogues which boosts online sales, reduces service costs, increases customer satisfaction and exceeds the customer’s expectations.

Our Vergic Engage Platform acts as an interface for sites to share information, resolve issues and collaborate with customers — online and in real-time. This increases customer satisfaction levels, boosts lead and sales conversion rates, improves agent efficiency levels and streamlines costs by providing high-level multichannel customer service.

Vergic
Nyström Invest sponsrar Fair Play TK. Fair Play TK är en av Sveriges främsta tennisklubbar.

Fair Play Tennisklubb i Malmö är en av Sveriges främsta tennisklubbar. Hos Fair Play Tennisklubb erbjuds träning och aktiviteter för alla.

Namnet "Fair Play Tennisklubb" kommer från det faktum att klubbens grundare ville se till att denna klubb var helt fri från mygel och orättvisor. Fair Play Tennisklubb är en klubb där alla kan känna sig välkommen, en klubb som anser att olikheter berikar.

Detta ligger helt i linje med Nyström Invests värderingar. Nyström Invest är en långvarig sponsor och samarbetspartner till Fair Play Tennisklubb.

Fair Play TK
August No Stress Surf Café

August No Stress Surf Café

Utifrån en förlaga från USA har Nyström Invest startat ett café i Malmö där anställda är förståndshandikappade.

Detta café skall, förutom att vara Malmös bästa café, även verka för att bygga upp acceptans och tolerans. Cafét skall även arbeta för att inkludera alla människor med någon form av funktionsnedsättning.

Caféet skall vara en miljö där alla trivs och där olikheter inte bara är accepterade, utan hyllade.

Så passa på att besöka August No Stress Surf Café som ligger på Rönngatan 2a i Malmö.

August's No Stress Surf Café

Om Lars Nyström

Lars Nyström, ägare av Nyström Invest

En krögare som blir investerare!

Jag har lärt mig mycket under mina år som egen företagare och krögare. Min bana började tidigt på Kramer Restaurang i Malmö.

Sedan arbetade jag mig uppåt och fick bl.a. möjlighet att arbeta på Opera Källaren i Stockholm under den duktiga kocken, gastronomen och hedersdoktorn Werner Vögeli.

Därefter bar det av till London som kock på Svenska Ambassaden i London under ledning av vår skicklige ambassadör Leif Leifland och hans trevliga och duktiga fru Karin.

Väl hemma i Sverige igen drev jag sedan Nyströms Gastronomi på Sankt Pauli Kyrkogata, Restaurang Dannegården och slutligen Nyströms Gastronomi & Catering på N. Vallgatan i Malmö.

Efter över 20 år som krögare känns det oerhört spännande och inspirerande att hitta på något nytt.

Mitt nya ledord är: NO STRESS! Stress har jag fått nog av från min tid i restaurangmiljön. Därför skyndar jag väldigt långsamt med mina investeringar.

Nyström InvestNyström Invest - Ett bolag grundat av Lars Nyström 2015. Lars Nyström investerar i företag som verkar inom bland annat IT, biotech, energi, mat, hälsa, utbildning.